– Kính áp tròng dùng một lần phải đem đi bỏ sau khi sử dụng trong khoảng thời gian khuyến cáo. Kính áp tròng dùng một lần trong ngày không nên tái sử dụng.
– Không được dùng nước bọt để làm ướt kính áp tròng của quý vị. Không được bỏ kính áp tròng vào miệng của quý vị.
– Không được để bất kỳ người nào khác đeo kính áp tròng của quý vị.
– Sử dụng kính áp tròng với người khác sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng mắt nghiêm trọng.
– Không được đeo kính áp tròng khi đang tham gia các hoạt động dưới nước và các hoạt động thể thao khác.
– Tham khảo ý kiến chuyên gia y tế về kính áp tròng khi bạn muốn thực hiện sở thích và các hoạt động nặng khác
– “Trang điểm và sử dụng mỹ phẩm, đặc biệt là trang điểm/ nối mí mắt trong có thể gây nhiễm trùng mắt .
– Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ mắt hoặc chuyên gia trang điểm .
– Nếu mắt bạn tấy đỏ, hoặc gần như đỏ, đau, nhạy cảm bất thường với ánh sáng hoặc khả năng nhìn của bạn trở nên tệ hơn khi bạn đang đeo kính,
thì ngay lập tức gỡ bỏ kính áp tròng và hỏi ý kiến chuyên gia y tế về kính áp tròng