Kính áp tròng

LUNA Lens CHOCO

392.000560.000

ADORABLE Series

ADORABLE Lens HAZEL

380.000

Kính áp tròng

VIVACE Lens BLACK

420.000

Kính áp tròng

MELODY Lens GRAY

600.000

Kính áp tròng

LUCY Lens GRAY

420.000

Kính áp tròng

LUCY Lens BROWN

420.000

Kính áp tròng

VIVACE Lens CHOCO

420.000

Kính áp tròng

VIVACE Lens BLACK

420.000

ADORABLE Series

ADORABLE Lens PINK

380.000

ADORABLE Series

ADORABLE Lens GRAY

380.000

ADORABLE Series

ADORABLE Lens BROWN

380.000

ADORABLE Series

ADORABLE Lens HAZEL

380.000

– AQUACARA –
CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

Chị Đỗ Thị Ái Trâm

Sử dụng kính áp tròng Aquacara rất tiện ích, cảm giác tự nhiên mà thực sự an toàn

Chị Nguyễn Thị Thu Thùy

Sử dụng kính áp tròng Aquacara rất tiện ích, cảm giác tự nhiên mà thực sự an toàn.

Chị Đặng Thùy Trang

Sử dụng kính áp tròng Aquacara rất tiện ích, cảm giác tự nhiên mà thực sự an toàn.

Chị Đỗ Thị Ái Trâm

Sử dụng kính áp tròng Aquacara rất tiện ích, cảm giác tự nhiên mà thực sự an toàn

Chị Nguyễn Thị Thu Thùy

Sử dụng kính áp tròng Aquacara rất tiện ích, cảm giác tự nhiên mà thực sự an toàn.

Chị Đặng Thùy Trang

Sử dụng kính áp tròng Aquacara rất tiện ích, cảm giác tự nhiên mà thực sự an toàn.

FEEDBACK

Chị Đỗ Thị Ái Trâm

Sử dụng kính áp tròng Aquacara rất tiện ích, cảm giác tự nhiên mà thực sự an toàn

Chị Nguyễn Thị Thu Thùy

Sử dụng kính áp tròng Aquacara rất tiện ích, cảm giác tự nhiên mà thực sự an toàn.